Hoppa till huvudinnehåll
Tillbaka till hemsidan

Bakgrundreglering

Sjöfartens informationshanteringssystem NEMO är Finlands svar på EU-förordningen 2019/1239, vars huvudsakliga mål är att skapa enhetliga sätt att lämna de anmälningar som fartygsutredningen förutsätter av anmälaren till myndigheterna samt att säkerställa att samma information kan ges på samma sätt till alla nationella informationshanteringssystem inom sjöfarten i EU-länderna. Förordningen kallas också European Maritime Single Window eller EMSW.

Lagstadgade anmälningar om hamnanlöp till EU:s gemensamma informationshanteringssystem

EMSW-förordningen förutsätter att EU-medlemsländerna senast 2025 ska lämna in de lagstadgade anmälningarna om passagerar- och fraktfartygs hamnanlöp till det gemensamma informationshanteringssystemet som harmoniserats på EU-nivå. För detta ändamål ska varje medlemsland ha ett nationellt centraliserat serviceställe, NMSW (National Maritime Single Window), som hittills har varit i bruk i Finland länge. Det är dock av ekonomiska och tekniska skäl inte förnuftigt att använda systemet i slutet av sin livscykel som grund för den tjänst som EU kräver. Därför bygger man ett helt nytt system: Finlands NMSW, dvs. Sjöfartens informationshanteringssystem NEMO.

EMSW-förordningen underlättar hamnaktörernas vardag

EMSW-förordningen har två huvudmål:

  1. Minska hamnaktörernas administrativa börda genom att förenkla och förenhetliga anmälningsskyldigheterna för fartygens hamnanlöp. Från och med 2025 förmedlas informationen i anmälningarna automatiskt med en anmälan till alla de aktörer som enligt lagen behöver den.
     
  2. Skapa enhetliga sätt att leverera anmälningar om hamnanlöp på samma sätt till alla nationella informationshanteringssystem inom sjöfarten inom EU-området.

Läs mer om EU-förordningen här: EU-förordning 2019/1239 om inrättande av en integrerad servicemiljö för sjöfarten i Europa och om upphävande av direktiv 2010/65/EU

Så här fungerar EU:s harmoniserade informationshanteringssystem i praktiken

EU fastställer i vilken form medlemsländerna ska lämna in uppgifterna i de lagstadgade anmälningarna om hamnanlöp i det gemensamma systemet. De nationella informationshanteringssystemen ansluts till EU:s harmoniserade informationshanteringssystem med hjälp av en gränssnittsmodul som Europeiska kommissionen levererar.

Hamnaktörerna i Finland sköter de lagstadgade anmälningsskyldigheterna genom att mata in uppgifterna i anmälningarna i Sjöfartens informationshanteringssystem NEMO. När uppgifterna lämnas in ska principen om en anmälan förverkligas, dvs. uppgifter som anmälts en gång behöver inte längre anmälas på nytt. Uppgifterna i anmälningarna överförs automatiskt till EU:s system, varifrån informationen förmedlas smidigt till alla som enligt lag behöver den. 

Se också de vanligaste frågorna här.

Varumärkeslogotyper
  • EU programme