Hoppa till huvudinnehåll
Tillbaka till hemsidan

Tillgänglighetsutlåtande

Tillgänglighetsutlåtande 
NEMO

Fintraffics sjötrafikledning strävar efter att garantera digital tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Vi förbättrar ständigt användarupplevelsen och tillämpar lämpliga tillgänglighetsstandarder.

Åtgärder för att stöda tillgängligheten

Fintraffics sjötrafikledning säkerställer tillgängligheten genom följande åtgärder:

 • Tillgänglighet hör till vår verksamhetsidé.

Överensstämmelse med anvisningarna

Webbplatsens nuvarande tillgänglighetsstandard:

WCAG 2.1, nivå AA

Nuvarande situation för innehållets överensstämmelse med anvisningarna:

Delvis enligt anvisningarna: en del av innehållet följer inte tillgänglighetsstandarden fullständigt.

Kända tillgänglighetsproblem

Användarna kan fortfarande stöta på vissa problem på webbplatsen. Nedan följer en beskrivning av kända tillgänglighetsproblem. Kontakta oss om du upptäcker ett problem på webbplatsen som inte finns i listan.

Hopplänken fungerar inte som förväntat:

Hopplänken har inget synligt tangentbordsfokus. Hopplänken fungerar inte heller som förväntat eftersom man inte kommer åt innehållet genom att klicka på den, utan nästa fokus är webbplatsens logotyp.

Språkmenyns fokus klarar inte kontrastkraven:

I språkmenyns fokus finns det inte tillräckligt med kontrast mot bakgrundsfärgen. Det blå fokuset är svårt att se mot den blå bakgrunden. Fokus hamnar också delvis under ett annat element och därför är det svårt att uppfatta det.

Språkmenyn kan inte stängas med ESC-knappen:

Språkmenyn kan inte stängas genom att trycka på ESC-knappen på tangentbordet. Den kan dock stängas genom att trycka på språkknappen med Enter- eller mellanslagsknappen. Språkmenyn borde också stängas av sig själv när fokus flyttas bort från menyn så att den inte täcker andra element, vilket dock inte förverkligas för närvarande.

Understrykning av länkarna i kontaktuppgifterna försvinner i hoverläge:

Understrykningen av länkarna försvinner när man rör sig på dem med musen (hoverläge). Om vyn förstoras och hoverläget förblir obemärkt kan länkarna se ut som vanlig text för vissa användare.

Id-attributen är inte individuella:

På webbplatsen används SVG-ikoner och i deras källkod används id-attribut. Detta leder till att det på samma sida kan finnas flera id-attribut med samma namn.

På sidorna finns HTML5-landmärken som inte är individuellt namngivna:

Nav-landmärkena saknar aria-label-, aria-labelledby- eller title-attribut som ger landmärkena individuella namn.

HTML-elementet finns inte i landmärket och elementet Kontaktuppgifter finns utanför landmärkena.

Användning av pdf-filer:

På webbplatsen kan det finnas pdf-filer där tillgängligheten inte förverkligas.

Kompatibilitet med webbläsare och assisterande tekniker

Webbplatsen är kompatibel med följande webbläsare:

 • Google Chrome
 • Internet Explorer 11
 • Edge
 • Firefox
 • Safari

Teknik

Webbplatsens tillgänglighet beror på hur väl följande tekniker fungerar:

 • HTML
 • WAI-ARIA
 •  CSS
 • Javascript

Bedömningsmetoder

Fintraffics sjötrafikledning bedömer webbplatsens tillgänglighet med följande metoder:

 • Självutvärdering: företaget eller organisationen har utvärderat webbplatsen internt. 

Responsprocess

Vi tar gärna emot respons om webbplatsens tillgänglighet. Du kan kontakta oss på följande sätt:

 • E-post: viestinta@fintraffic.fi
 • Postadress: Löneboställsporten 1, 00240 Helsingfors

Vi strävar efter att svara på responsen inom 14 dagar.

Officiella reklamationer

Om du upptäcker tillgänglighetsproblem på webbplatsen ska du först ge respons till oss, dvs. webbplatsens upprätthållare, på adressen viestinta@fintraffic.fi. Svaret kan ta 14 dagar. Om du inte är nöjd med svaret eller om du inte fått något svar inom 14 dagar, kan du anmäla bristen till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På Regionförvaltningsverket i Södra Finlands webbplats finns detaljerad information om hur man kan anföra besvär och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
telefonnummer växel 0295 016 000

Varumärkeslogotyper
 • EU programme