Hoppa till huvudinnehåll

Finnish Maritime Single Window

År 2025 tar Finland i bruk det nya informationshanteringssystemet för sjöfarten NEMO, som kommer att vara en nationell "single window" för att lämna in sjötrafikanmälningar och samtidigt ersätter den nuvarande Portnet-tjänsten. 

Anskaffning och konceptualisering

Utveckling och testning

Implementering och ytterligare utveckling

EMSW-förordningen underlättar hamnaktörernas vardag

Sjöfartens informationshanteringssystem NEMO är Finlands svar på EU-förordningen 2019/1239, vars huvudsakliga mål är att skapa enhetliga sätt att lämna de anmälningar som fartygsutredningen förutsätter av anmälaren till myndigheterna samt att säkerställa att samma information kan ges på samma sätt till alla nationella informationshanteringssystem inom sjöfarten i EU-länderna. Förordningen kallas också European Maritime Single Window eller EMSW.

ship
med i utvecklingsarbetet

Hur kan jag delta i utvecklingen av det nya systemet?

Vill du veta hur din organisation kan dra nytta av Sjöfartens informationshanteringssystem NEMO och få vara med och utveckla funktioner som underlättar hamnaktörernas vardag? Kom med i intressentgruppsarbetet!

Aktuellt om projektet

Laddar...

Kontakta Oss

Varumärkeslogotyper
  • EU programme