Hoppa till huvudinnehåll
Tillbaka till hemsidan

13.09.2023

Europeiska kommissionen vill höra dina synpunkter

EU:n lippu

Ämne:

Europeisk kontrapunkt för sjöfart: Specifikationer för det harmoniserade rapporteringsgränssnittet är öppen.

Sammanfattning:

Med det här initiativet fastställs funktionella och tekniska specifikationer för det harmoniserade rapporteringsgränssnittet för de nationella kontaktpunkterna för sjöfart (de digitala plattformarna för rapportering av fartygsbesök i hamnar). Initiativet är en genomförandeförordning för förordning (EU) 2019/1239.

Responsperiod:

8 september 2023 - 6 oktober 2023  

Mer information och respons:

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13622-Europeisk-kontaktpunkt-for-sjofart-specifikationer-for-det-harmoniserade-rapporteringsgranssnittet_sv

Varumärkeslogotyper
  • EU programme