Siirry pääsisältöön
Takaisin etusivulle

13.09.2023

Euroopan komissio: kuuleminen RIM/URAM -säädösesityksestä auki 6.10. asti

EU:n lippu

Euroopan komission kuuleminen RIM/URAM -säädösesityksestä on auki 6.10 asti.

Aloitteessa vahvistetaan merenkulkualan kansallisten keskitettyjen palvelupisteiden yhdenmukaistetun ilmoituskäyttöliittymämoduulin (digitaalinen alusta alusten satamakäynneistä ilmoittamista varten) toiminnalliset ja tekniset eritelmät. Se annetaan asetusta (EU) 2019/1239 koskevana täytäntöönpanoasetuksena.

Palautejakso:
8.9.2023–6.10.2023 

Lisätietoja ja palautteen antaminen:
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13622-Eurooppalainen-merenkulkualan-yhdennetty-palveluymparisto-Yhdenmukaistettua-ilmoituskayttoliittymamoduulia-koskevat-eritelmat_fi

Brändilogoja
  • EU programme