Siirry pääsisältöön
Takaisin etusivulle

Tietosuojaseloste

NEMO:n verkkopalvelussa vierailemisen ja verkkoasioinnin tietosuojaseloste

1 Johdanto

Yksityisyytesi suojaaminen ja henkilötietojesi käsittelyn läpinäkyvyys on Fintraffic-konsernille tärkeää. Tämän tietosuojaselosteen tarkoitus on informoida sinua henkilötietojesi käsittelystä, kun vierailet NEMO:n verkkopalvelussa tai asioit kanssamme verkkopalvelun kautta. Henkilötietojesi käsittelyssä noudatetaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679 sekä kansallista tietosuojalainsäädäntöä.

2 Rekisterinpitäjä

Nimi: Fintraffic Meriliikenteenohjaus Oy             
Y-tunnus: 2945246–5
Osoite: Palkkatilanportti 1, 00240 Helsinki
Puhelinvaihde: +358 29 450 7000
Rekisterinpitäjän edustaja: Johanna Heikkilä, johanna.heikkila@fintraffic.fi, +358 29 450 7000
Konsernin tietosuojavastaava: privacy(at)fintraffic.fi 

3 Rekisteröityjen ryhmät ja käsiteltävät henkilötiedot

Käsittelemme kävijäseurantaa toteuttaessamme verkkosivuilla vierailevien ip-osoitteita.

4 Käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojesi käsittelyn tarkoituksena on parantaa käyttäjäkokemustasi sekä mahdollistaa verkkosivujen kävijäliikennettä koskevaa tilastointi. Lisäksi henkilötietojasi käsitellään verkkopalvelumme tietoturvallisuudesta huolehtimiseen siltä osin kuin tämä on välttämätöntä.

Oikeusperuste henkilötietojen käsittelyyn

Henkilötietojasi käsitellään EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisen suostumuksen nojalla. Annat suostumuksesi hyväksymällä evästeiden käytön.

5 Tietojen luovutukset ja vastaanottajat

Luovutukset henkilötietojen käsittelijöille

Käytämme Wunder Finland Oy:tä ja Matomo Analyticsia verkkopalvelumme tekniseen ylläpitoon ja kehittämiseen sekä käyttäjätietojen hallinnointiin ja analysointiin.

Henkilötietojen käsittelijöitä käyttäessämme varmistamme sopimuksella, että alihankkijat käsittelevät henkilötietojasi vain siinä laajuudessa kuin on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. Velvoitamme alihankkijat käsittelemään henkilötietoja luottamuksellisesti ja vain ohjeidemme mukaisesti sekä huolehtimaan riittävästä tietoturvan tasosta henkilötietojen suojaamiseksi.

Luovutukset kolmansille osapuolille

Henkilötietojasi voidaan luovuttaa viranomaisille laissa erikseen säädettyjen edellytysten nojalla ja mukaisesti.

Henkilötietojen siirrot EU- tai ETA-valtioiden ulkopuolelle

Henkilötietojasi ei käsitellä EU- tai ETA-alueen ulkopuolella.

6 Tietojen säilytys

Henkilötietojasi käsitellään vain sen ajan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa lueteltujen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.

7 Henkilötietojen suojaaminen  

Fintrafficilla on käytössään asianmukaiset tekniset ja organisatoriset henkilötietojen suojatoimenpiteet. Toimenpiteillä varmistamme, etteivät henkilötietosi vahingossa tai lainvastaisesti tuhoudu, häviä tai muutu. Lisäksi huolehdimme siitä, ettei tietojasi luovuteta luvattomasti, eikä niihin pääse käsiksi taho, jolla ei ole oikeutta käsitellä tietojasi.

Henkilötietojen suojaamisen lähtökohtana on tietosuojan ja tietoturvan varhainen huomiointi verkkopalvelumme suunnittelussa, toteuttamisessa ja ylläpidossa. Henkilötietoihisi pääsee käsiksi vain sellainen henkilöstö, jolla on työtehtäviinsä perustuva oikeus ja tarve käsitellä henkilötietojasi.

8 Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada informaatiota tietojensa käsittelemisestä, oikeus päästä tietoihinsa sekä oikeus vaatia tietojensa oikaisemista

Sinulla on oikeus saada tieto siitä, käsittelemmekö henkilötietojasi. Jos henkilötietojasi käsitellään, sinulla on oikeus saada jäljennös käsiteltävistä henkilötiedoistasi sekä tieto käsittelyn tarkoituksista ja muista käsittelyn luonteeseen liittyvistä seikoista.

Jos henkilötietosi ovat puutteellisia tai muutoin virheellisiä, voit vaatia, että oikaisemme henkilötietosi.

Oikeus vaatia tietojensa poistamista tai käsittelyn rajoittamista sekä oikeus vastustaa käsittelyä

Voit vaatia, että rekisterinpitäjä poistaa henkilötietosi muun muassa tilanteissa, joissa emme enää tarvitse henkilötietojasi alkuperäiseen tarkoitukseen, käsittelemme henkilötietojasi mielestäsi lainvastaisesti tai peruutat tietojesi käsittelemisen oikeusperusteena olleen suostumuksesi. Jos henkilötietojesi säilyttäminen on kuitenkin tarpeen oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi, rekisterinpitäjällä ei ole velvollisuutta poistaa tietojasi.

Voit vaatia, että rajoitamme henkilötietojesi käsittelyn vain niiden säilyttämiseen esimerkiksi tilanteessa, jossa on epäselvää, ovatko henkilötietosi paikkansa pitäviä tai onko niitä käsitelty lainmukaisesti.

Oikeus peruuttaa antamansa suostumus

Sinulla on milloin tahansa oikeus peruuttaa tietojesi käsittelyyn antamasi suostumus ilmoittamalla siitä sähköpostitse osoitteeseen viestinta(at)fintraffic.fi. Suostumuksesi peruuttamisen jälkeen emme saa enää käsitellä sellaisia henkilötietojasi, joiden ainut käsittelyperuste suostumuksesi oli. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta niiden käsittelytoimien lainmukaisuuteen, jotka on suoritettu ennen suostumuksen peruuttamista.

Rekisteröidyn oikeuksien käyttäminen

Voit lähettää rekisteröidyn oikeuksia koskevan pyynnön osoitteeseen viestinta(at)fintraffic.fi.

Toimenpiteet, joihin ryhdymme pyyntösi myötä, ovat sinulle lähtökohtaisesti maksuttomia. Pyyntösi toteuttaminen kuitenkin edellyttää, että sinut voidaan luotettavasti tunnistaa. Näin ollen voimme tarvittaessa vaatia sinua todistamaan henkilöllisyytesi pyyntösi esittämisen yhteydessä.

Vastaamme pyyntöösi ilman aiheetonta viivytystä ja pääsääntöisesti viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.

9 Asian saattaminen tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi

Jos katsot, että henkilötietojesi käsittelyssä ei ole noudatettu tietosuojalainsäädäntöä, voit tehdä valituksen valvontaviranomaiselle. Toimivaltaisena valvontaviranomaisena Suomessa toimii tietosuojavaltuutetun toimisto:

Käyntiosoite: Lintulahdenkuva 4, 00530 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki
Puhelinvaihde: +358 29 566 6700
Kirjaamo: +358 29 566 6768
Sähköpostiosoite (kirjaamo): tietosuoja(at)om.fi


Päivitetty 8.8.2023.
 

Brändilogoja
  • EU programme