Hoppa till huvudinnehåll
Tillbaka till hemsidan

10.08.2023

Europeiska kommissionen har beviljat 2,72 miljoner euro i stöd för genomförandet av NEMO, ett nytt system för hantering av information inom sjöfarten

Fartyg till sjöss

Europeiska kommissionen beviljade sju projekt i Finland finansiering ur Fonden för ett sammanlänkat Europa. Ett av dessa projekt är genomförandet av sjöfartens informationshanteringssystem NEMO. Det gemensamma projektet för Fintraffics sjötrafikstyrning, Satakunta yrkeshögskola och Transport- och kommunikationsverket Traficom beviljades 2,72 miljoner euro i finansiering.

Europeiska kommissionen strävar efter att finansiera projekt med hög beredskap för planering och genomförande. Kommittén för transportprogrammet i Connecting Europe Facility (CEF), dvs. Fonden för ett sammanlänkat Europa, förordade i juni 2023 finansiering på sammanlagt cirka 61,3 miljoner euro för sju finländska projekt. Av detta beviljades 2,72 miljoner euro för genomförandet av NEMO, det nya informationshanteringssystemet för sjöfarten.

Genomförandet av NEMO-systemet pågår redan och med den tilläggsfinansiering som nu fås säkerställs att resurserna för genomförandet av systemet är tillräckliga och genomförandet av mervärdestjänster möjliggörs.

Sjöfartens informationshanteringssystem NEMO tas i bruk i Finland 2025 och ersätter då den nuvarande Portnet-tjänsten. Det är fråga om ett nytt nationellt informationshanteringssystem för sjöfarten avsett för anmälningar om passagerar- och fraktfartygs hamnbesök. Systemet är avsett för alla aktörer som arbetar med lagstadgade anmälningar om hamnbesök. Fintraffics sjötrafikledning ansvarar för planeringen, underhållet och stödet av det nya informationshanteringssystemet. 

I bakgrunden finns EU-förordningen om harmonisering av anmälningar om hamnbesök

Behovet av att bygga upp ett nytt informationshanteringssystem grundar sig på EU-förordningen 2019/1239, vars huvudsakliga mål är att skapa enhetliga sätt att lämna in de anmälningar som hamnbesökens fartygsutredning förutsätter till myndigheterna och som underlättar den administrativa bördan. 

Förordningen förutsätter att EU-medlemsländerna senast 2025 ska lämna in de lagstadgade anmälningarna om passagerar- och fraktfartyg till det gemensamma informationshanteringssystemet som harmoniserats på EU-nivå. Finlands centraliserade nationella serviceställe har hittills varit Portnet som länge varit i bruk. Det är dock av ekonomiska och tekniska skäl inte förnuftigt att använda systemet i slutet av sin livscykel som grund för den tjänst som EU kräver. Därför bygger man ett helt nytt system: sjöfartens informationshanteringssystem NEMO. För genomförandet av detta system används den CEF-finansiering som nu beviljats.

Varumärkeslogotyper
  • EU programme