Siirry pääsisältöön
Takaisin etusivulle

09.08.2023

Euroopan komissio on myöntänyt 2,72 miljoonan euron tuen NEMO:n toteuttamiseen

Rahtialus seilaa merellä

Euroopan komissio on myöntänyt Verkkojen Eurooppa -välineen rahoitusta seitsemälle hankkeelle Suomessa. Yksi näistä on merenkulun tiedonhallintajärjestelmä NEMO:n toteuttaminen. Fintrafficin meriliikenteenohjauksen, Satakunnan ammattikorkeakoulun ja Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin yhteishankkeelle myönnettiin rahoitusta 2,72 miljoonaa euroa.

Euroopan komissio pyrkii rahoittamaan hankkeita, joiden suunnittelu- ja toteutusvalmius on korkea. Connecting Europe Facility (CEF) eli Verkkojen Eurooppa -välineen liikenneohjelman komitea puolsi kesäkuussa 2023 seitsemälle suomalaiselle hankkeelle rahoitusta yhteensä noin 61,3 miljoonaa euroa. Uuden merenkulun tiedonhallintajärjestelmä NEMO:n toteuttamiseen myönnettiin tästä 2,72 miljoonaa euroa. 

Tiedonhallintajärjestelmä NEMO:n toteutus on jo käynnissä, ja nyt saatavalla lisärahoituksella varmistetaan järjestelmän toteutuksen resurssien riittävyys sekä mahdollistetaan lisäarvopalveluiden toteuttaminen.

Merenkulun tiedonhallintajärjestelmä NEMO otetaan käyttöön Suomessa vuonna 2025, jolloin se korvaa nykyisen Portnet-palvelun. Kyseessä on matkustaja- ja rahtialusten satamakäyntien ilmoitusten antamiseen tarkoitettu uusi kansallinen merenkulun tiedonhallintajärjestelmä, joka on tarkoitettu käyttöön kaikille toimijoille, jotka työskentelevät satamakäyntien lakisääteisten ilmoitusten parissa. Uuden tiedonhallintajärjestelmän suunnittelusta, ylläpidosta ja käytön aikaisesta tuesta vastaa Fintrafficin meriliikenteenohjaus. 

Taustalla EU-asetus satamakäyntien ilmoitusten harmonisoinnista

Tarve uuden tiedonhallintajärjestelmän rakentamiselle perustuu EU-asetukseen 2019/1239, jonka päätavoite on luoda yhtenäiset ja hallinnollista taakkaa helpottavat tavat toimittaa satamakäyntien alusselvityksen edellyttämät ilmoitukset viranomaisille. 

Asetus edellyttää, että EU-jäsenmaiden tulee toimittaa vuoteen 2025 mennessä matkustaja- ja rahtialusten lakisääteiset ilmoitukset EU-tasolla harmonisoituun yhteiseen tiedonhallintajärjestelmään. Suomen keskitetty kansallinen palvelupiste on ollut tähän saakka pitkään käytössä ollut Portnet. Elinkaarensa loppupuolella olevaa järjestelmää ei kuitenkaan taloudellisista ja teknisistä syistä ole järkevää käyttää EU:n vaatiman palvelun pohjana. Siksi rakennetaan täysin uusi järjestelmä: merenkulun tiedonhallintajärjestelmä NEMO, jonka toteuttamiseen nyt myönnetty CEF-rahoitus käytetään.

Brändilogoja
  • EU programme