Siirry pääsisältöön
Takaisin etusivulle

15.04.2024

NEMO CEF -hanke etenee: NEMO:a tarkastellaan kestävän kehityksen näkökulmista

Alus merellä

NEMO CEF -hanke, joka tukee tutkimustyöllään varsinaisen tiedonhallintajärjestelmä NEMO:n toteutusta, on edennyt hyvin aikatauluissaan: Hankekokonaisuudessa ollaan etenemässä kohti suorituskykymittariston arviointeja, missä määritellään mittaristo NEMO:n kestävän kehityksen kokonaisuuksille. Tähtäimessä on saada muodostettua kesäkuun loppuun mennessä mittaristot, joilla NEMO:n toimintaa ja tehokkuutta arvioidaan tulevina vuosina.

”NEMO:n suoria ja välillisiä vaikutuksia tehokkuuteen on voitava mitata, sillä NEMO vaikuttaa laajasti koko Suomen merilogistiikan tehokkuuteen ja päästöihin. Pyrimme löytämään NEMO CEF -hankkeessa meille kestävän kehityksen seurantatyökalut ja -menetelmät, joilla arvioimme jatkossa kädenjälkeämme niin talouden kuin ympäristönkin kannalta”, kertoo Satakunnan ammattikorkeakoulun Merilogistiikan tutkimuskeskuksen johtava tutkija Minna Keinänen-Toivola.

Nemo CEF -hanke on osa laajempaa meriliikenteen ilmoituspalvelu -hanketta, joka toteuttaa NEMO-järjestelmän. NEMO CEF -hankkeessa tutkitaan pilottitapausten avulla EMSW-asetuksen täytäntöönpanon vaikutuksia laaja-alaisesti, määritellään avainmittareita sekä testataan ja validoidaan koko uudistuva prosessi alusta loppuun eri toimijoiden osalta. Fintrafficin meriliikenteenohjaus vastaa hankkeessa järjestelmän teknisestä kehittämisestä ja SAMKin Merilogistiikan tutkimuskeskuksen rooli on tutkia ja kehittää NEMO:a kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

NEMO CEF on heinäkuussa 2023 startannut kolmivuotinen EU-rahoitteinen (Connecting Europe Facility) hanke, jolla varmistetaan tiedonhallintajärjestelmä NEMO:n toteutus. Fintrafficin lisäksi mukana hankkeessa on SAMKin Merilogistiikan tutkimuskeskus ja Traficom. 

Lue myös: 

Euroopan komissio on myöntänyt 2,72 miljoonan euron tuen NEMO:n toteuttamiseen

Brändilogoja
  • EU programme