Siirry pääsisältöön
Takaisin etusivulle

NEMO - mistä on kyse?

Suomi saa vuonna 2025 käyttöön uuden merenkulun tiedonhallintajärjestelmä NEMO:n, joka tulee olemaan kansallinen "single window" meriliikenteen ilmoitusten antamiseksi ja korvaa samalla nykyisen Portnet-palvelun. Tervetuloa hankesivustolle, josta pääset näkemään, miten uusi merenkulun tiedonhallintajärjestelmä NEMO rakentuu pala palalta täyteen laajuuteensa. Sivustolta löydät ajankohtaisten uutisnostojen lisäksi tuhdin taustapaketin, jonka kautta voit tutustua myös suunnittelu- ja kehitystyötä ohjaavaan lainsäädäntöön. 

Merenkulun tiedonhallintajärjestelmä NEMO on matkustaja- ja rahtialusten satamakäyntien ilmoitusten antamiseen tarkoitettu uusi kansallinen merenkulun tiedonhallintajärjestelmä, joka on tarkoitettu käyttöön kaikille toimijoille, jotka työskentelevät satamakäyntien lakisääteisten ilmoitusten parissa. Palvelu perustuu EU-asetukseen, jonka avulla ilmoittaminen jatkossa harmonisoidaan EU-alueella.

Kaikki tietotarpeet vain yhdellä ilmoituksella

Merenkulun tiedonhallintajärjestelmä NEMO tuo muutoksen ennen kaikkea tapaan, jolla satamakäyntien lakisääteiset ilmoitukset tehdään: ilmoitusvelvollisuuteen liittyvä tieto syötetään järjestelmään jatkossa vain kerran, josta se kulkee automaattisesti useille eri vastaanottajille. Manuaalinen työ puhelimen ja sähköpostin kautta siis vähenee, eikä tietoa tarvitse enää syöttää moneen kertaan eri järjestelmiin. 

Järjestelmässä ovat käytössä nykyiset tutut ilmoitusvelvollisuudet, joiden lisäksi palveluun saadaan mukaan uusi Tullin tavarailmoituskokonaisuus.

Koko ala yhdessä rakentamassa - tule mukaan kehittämään

Merenkulun tiedonhallintajärjestelmä NEMO:a rakennetaan tiiviissä yhteistyössä satamatoimijoiden ja viranomaisten kanssa. Tällä varmistetaan, että palvelu täyttää sille asetetut vaateet, kun se otetaan vuonna 2025 käyttöön. Mukana kehitystyössä ovat niin varustamot, laivameklarit, huolitsijat, laivaajat, kuljetusyritykset kuin satamat, satamaoperaattorit sekä eri viranomaisetkin. Mukaan kehitystyöhön voivat hypätä mukaan kaikki halukkaat!

Tavoitteena on rakentaa merenkulun tiedonhallintajärjestelmä NEMO:sta alusta, joka mahdollistaa lakisääteisten osioiden lisäksi eri satamatoimijoille palvelun kehittämisen eteenpäin omien tarpeiden mukaisesti. 

Merenkulun tiedonhallintajärjestelmä NEMO:n suunnittelusta, ylläpidosta ja käytön aikaisesta tuesta vastaa Fintrafficin meriliikenteenohjaus. Fintraffic on Suomen valtion omistama erityistehtäväkonserni, joka toimii liikenne- ja viestintäministeriön omistajaohjauksessa. Fintrafficin meriliikenteenohjaus valvoo meriliikennekeskuksissaan Suomen rannikon alusliikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta sekä kehittää automatisoituvan meriliikenteen tarvitsemia uusia palvelumalleja, joissa datan avulla saadaan tehostettua alan kilpailukykyä sekä alusliikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta.

Brändilogoja
  • EU programme