Siirry pääsisältöön
Takaisin etusivulle

15.09.2023

Service Design Award: merenkulun tiedonhallintajärjestelmä NEMO mukana globaalin palvelumuotoilupalkinnon finaalissa

Verkosto

Uusi merenkulun tiedonhallintajärjestelmä NEMO on valittu vuoden 2023 Service Design Award -finalistiksi. Kyse on vuosittain jaettavasta, globaalista palvelumuotoilun palkinnosta, joka nostaa valokeilaan merkittävät palvelumuotoilun projektit ympäri maailman. Mukana finaalissa on yhteensä 19 projektia, joista jokainen edustaa globaalin tason esimerkkiä maailmanluokan palvelumuotoilusta.

Service Design Award nostaa jälleen näkyväksi parhaat ja nykyaikaisimmat palvelumuotoilun keinot sekä merkittävät alan projektit maailmanlaajuiselle yleisölle. Mukaan finalisteihin on valittu tänä vuonna Suomesta uusi merenkulun tiedonhallintajärjestelmä NEMO, jonka järjestelmän palvelumuotoilu on toteutettu yhteistyössä Fintrafficin meriliikenteenohjauksen ja Siili Solutionsin kanssa.

NEMO on laaja-alainen meriliikenteen ja satamalogistiikan kehityshanke, jossa on lähdetty etsimään innovatiivisesti uusia digitaalisia ratkaisuja Suomen merilogistiikan kehittämiseksi. Hankkeessa parannetaan niin tiedonkulkua kuin optimoidaan koko logistisen ketjun toimintaa ja päästöjä.

”Yksi merenkulkualan keskeisimpiä tavoitteita on toiminnan jatkuva tehostaminen ja sitä kautta päästöjen vähentäminen. Tähän pääsemme vaikuttamaan ratkaisevasti digitalisaatiota ja automaatiota hyödyntämällä. Yhdessä kumppaneiden kanssa olemme luomassa NEMO:sta Suomeen aivan uudenlaista merenkulun single window -järjestelmää, joka vastaa tähän tarpeeseen nyt ja etenkin tulevaisuudessa”, kertoo hankepäällikkö Olli Soininen Fintrafficilta.

Merenkulun tiedonhallintajärjestelmä NEMO:n suunnittelutyöhön on osallistunut laaja joukko alan eri toimijoita. Mukana kehittämässä on kymmenittäin merenkulkualan toimijoita, kuten varustamoja, laivameklareita, huolitsijoita, laivaajia, kuljetusyrityksiä, satamia, satamaoperaattoreita sekä viranomaisia, mikä varmistaa osaltaan, että palvelu rakentuu syvän asiakasymmärryksen päälle ja on palveluna mahdollisimman asiakaslähtöinen.

”Olemme rakentamassa yhdessä merenkulkualan keskeisten toimijoiden kanssa kauaskantoista palvelua, jossa huomioidaan myös tulevaisuuden tarpeet mahdollisimman kokonaisvaltaisesti - aina merenkulun ja logistiikan rooleista eri prosesseihin. Hyödynsimme jo alkumetreiltä lähtien palvelumuotoilua, joka toi monialaiselle työryhmällemme käyttöön muutosjohtamisen avaimet ja yhteiset työkalut sekä luovat ja kokeilevat suunnittelumenetelmät mahdollisimman kattavan ja käyttäjälähtöisen kokonaiskuvan mallintamiseksi”, jatkaa Siili Maritimen liiketoiminnan johtaja ja Nemo-hankkeen visiokonseptivaiheen pääsuunnittelija Sanna Vainionpää.

Finalistit vuoden 2023 palkintoa varten on valinnut kansainvälinen palvelumuotoilun ammattilaisista koostuva tuomaristo. Mukana finaalissa on yhteensä 19 projektia, joista jokainen edustaa globaalin tason esimerkkiä maailmanluokan palvelumuotoilusta. 

Vuonna 2004 perustettu Service Design Network (SDN) on johtava voittoa tavoittelematon, globaalia kasvua, kehitystä ja innovaatiota edistävä instituutio palvelumuotoilun alalla. Service Design Networkin vuodesta 2015 saakka vuosittain jakama Service Design Award on ensimmäinen kansainvälinen palvelumuotoilun palkinto, joka tunnistaa palvelumuotoilua toteuttavien yhtiöiden ja yhteisöjen saavutukset sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Palkinnon voittaja julkaistaan ja palkinto jaetaan 5.10.2023 Berliinissä ja verkossa järjestettävässä Service Design Global Conferencessa.

Merenkulun tiedonhallintajärjestelmä NEMO on Suomen vastaus EU-asetukseen 2019/1239, jonka päätavoite on luoda yhtenäiset tavat toimittaa alusselvityksen edellyttämät ilmoitukset ilmoittajalta viranomaisille sekä varmistaa, että sama tieto on mahdollista antaa samalla tavalla kaikkiin kansallisiin merenkulun tiedonhallintajärjestelmiin EU-jäsenmaissa. Merenkulun tiedonhallintajärjestelmä NEMO:n lisäarvopalvelut tukevat lisäksi erilaisten satamakäyntien optimointipalveluiden kehittämistä ja toteuttamista. Keskeisimpinä esimerkkeinä tästä ovat laituripaikkasuunnittelu sekä Just-in-Time -suunnittelujärjestelmät saapuville laivoille, mitkä auttavat merilogistiikan toimijoita ja satamia kehittämään toimintaansa entistä tehokkaampaan suuntaan reaaliaikaisen alus- ja satamatiedon avulla. Hanke on yksi Fintrafficin meriliikenteenohjauksen digitalisaation kärkihankkeista, joilla pyrimme varmentamaan Suomen merenkulun kilpailukykyä, älykkään meriliikenteen syntyä sekä edistämään aktiivisesti liikenteen ekosysteemien kehittymistä kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Järjestelmän palvelumuotoilu on toteutettu yhteistyössä Fintrafficin meriliikenteenohjauksen ja Siili Solutionsin kanssa.

Brändilogoja
  • EU programme