Siirry pääsisältöön
Takaisin etusivulle

Taustalla oleva säätely

Merenkulun tiedonhallintajärjestelmä NEMO on Suomen vastaus EU-asetukseen 2019/1239, jonka päätavoite on luoda yhtenäiset tavat toimittaa alusselvityksen edellyttämät ilmoitukset ilmoittajalta viranomaisille sekä varmistaa, että sama tieto on mahdollista antaa samalla tavalla kaikkiin kansallisiin merenkulun tiedonhallintajärjestelmiin EU-jäsenmaissa. Asetuksesta käytetään myös nimeä European Maritime Single Window eli EMSW.

Satamakäyntien lakisääteiset ilmoitukset EU:n yhteiseen tiedonhallintajärjestelmään

EMSW-asetus edellyttää, että EU-jäsenmaiden tulee toimittaa vuoteen 2025 mennessä matkustaja- ja rahtialusten lakisääteiset satamakäyntien ilmoitukset EU-tasolla harmonisoituun yhteiseen tiedonhallintajärjestelmään. Tähän tarkoitukseen jokaisella jäsenmaalla tulee olla kansallinen keskitetty palvelupiste eli NMSW (National Maritime Single Window), joka on Suomessa ollut tähän saakka pitkään käytössä ollut Portnet. Elinkaarensa loppupuolella olevaa järjestelmää ei kuitenkaan taloudellisista ja teknisistä syistä ole järkevää käyttää EU:n vaatiman palvelun pohjana. Siksi rakennetaan täysin uusi järjestelmä: Suomen NMSW eli tuttavallisemmin merenkulun tiedonhallintajärjestelmä NEMO.

EMSW-asetus helpottaa satamatoimijoiden arkea

EMSW-asetuksella on kaksi päätavoitetta:

  1. Vähentää satamatoimijoiden hallinnollista taakkaa yksinkertaistamalla ja yhtenäistämällä laivojen satamakäyntien ilmoitusvelvollisuuksia. Vuodesta 2025 eteenpäin ilmoitusten tieto liikkuu yhdellä ilmoituksella automaattisesti kaikille niille tahoille, jotka sitä lain mukaan tarvitsevat.
     
  2. Luoda yhtenäiset tavat toimittaa satamakäyntien ilmoitukset samalla tavalla kaikkiin EU-alueen kansallisiin merenkulun tiedonhallintajärjestelmiin.
     

Lue lisää EU-asetuksesta tästä: EU-asetus 2019/1239 eurooppalaisen merenkulkualan yhdennetyn palveluympäristön perustamisesta ja direktiivin 2010/65/EU kumoamisesta

Näin EU:n harmonisoitu tiedonhallintajärjestelmä toimii käytännössä

EU määrittelee, missä muodossa jäsenmaiden tulee toimittaa satamakäyntien lakisääteisten ilmoitusten tiedot yhteiseen järjestelmään. Kansalliset tiedonhallintajärjestelmät yhdistetään EU:n harmonisoituun tiedonhallintajärjestelmään Euroopan komission toimittaman rajapintamoduulin avulla.

Suomen satamatoimijat hoitavat lakisääteiset ilmoitusvelvollisuudet syöttämällä ilmoitusten tiedot merenkulun tiedonhallintajärjestelmä NEMO:on. Tietojen toimittamisessa tulee toteutua yhden ilmoittamisen periaate eli kerran ilmoitettuja tietoja ei tarvitse ilmoittaa enää uudelleen. Ilmoitusten tiedot siirtyvät automaattisesti osaksi EU:n järjestelmää, josta tieto kulkee sujuvasti kaikille niille tahoille, jotka sitä lain mukaan tarvitsevat. 

Katso myös yleisimmin kysytyt kysymykset täältä.

Brändilogoja
  • EU programme