Etusivu: EMSW
Etusivu: EMSW
Siirry hakuun

Miten voin vaikuttaa

Komission työryhmissä tuotetaan järjestelmän määrittelyjä ja asetus asettaa reunaehtoja toteutukselle. Tästä huolimatta jää alueita joita voidaan määrittää ja suunnitella kansallisesti. Nyt tehdyllä suunnittelutyöllä on pyritty hahmottamaan kokonaiskuvaa pohjaksi keskusteluille ja jatkotyölle.

Hanke tuotetaan yhteistyössä eri viranomaisten kesken sekä osallistamalla laajasti eri satamatoimijoita.

Sidosrymien tarpeiden kartoitus alkaa alkuvuonna 2021.  Tapaamisissa pyritään kartoittamaan sidosryhmien tarpeita satamatiedonvaihdolle asetusta laajemmin sekä toisaalta mahdollistamaan vaikuttaminen yhteiseurooppalaisiin määrityksiin.

Kutsuja virtuaalisesti toteutettaviin työpajoihin lähetetään tammikuun aikana. Työpajoja edeltää webinaari, jossa alustetaan aihealuetta. Ilmoittaudu sidosryhmäjakelulistalle emsw-FI@traficom.fi.

Mihin voi vaikuttaa

  • Asetus on hyväksytty, täytäntöönpanosäädöksiin voi vaikuttaa Traficomin kautta.
  • EU harmonisoituun tietojoukkoon/rajapintaan lisäyksiä vain kansallisella lainsäädännöllä.
  • Kansallisia lisäarvopalveluita sidosryhmätyöpajoissa (tarpeet ei automaattisesti hankkeen kustannuksiin).
  • Yksityiskohtaisempia toiveita esim. Järjestelmän käsittelysääntöihin liittyen voi tuoda esiin työpajoissa ja niihin pääsee vaikuttamaan vielä hankkeen myöhemmissä vaiheissa.
  • Tietomäärittelyiden pohjalla ovat IMO:n, ISO:n ja UNECE:n standardit, joihin voi vaikuttaa Traficomin kautta.
  • Tietojen uudelleenkäytettävyyteen. Käyttötapauksia kartoitetaan EU laajuisesti.